fbpx
010 338 9750 info@uplus.fi

9 älykkyystyyppiä: Missä sinä olet parhaimmillasi?

Oppimaan oppiminen

Mitä oikeastaan on älykkyys? Teräviä ihmisiä sanotaan viisaiksi, hyvämuistisiksi ja sosiaalisesti taitaviksi. Älykkyyttä on totuttu ajattelemaan yhtenä, rajattuna kokonaisuutena, jota jokaisella ihmisellä on tietyn verran.

Todellisuudessa älykkyys, siis ihmisen tiedonkäsittelyn taito muodostuu kognitiivisten toimintojen summana. Muun muassa muisti, ongelmanratkaisukyky, tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus vaikuttavat siihen, miten älykkyys näkyy ulospäin. Älykkyys on paitsi geneettisen perimän myös harjoituksen tulosta.

Älykkyysosamäärää mitataan matemaattisilla, tarkkaan tilastoiduilla testeillä. Näillä testeillä pystytään tosiaan erottelemaan ihmisiä jakauman eri kohtiin, mutta perinteisissä älykkyystesteissä tarkastellaan lähinnä ihmisen matemaattista älyä, hahmottamista ja päättelykykyä. Ihmisillä on matematiikan lisäksi mahdollisuuksia myös moniin muunlaisiin, synnynnäistä kykyä vaativiin ja haastaviin tehtäviin.

Gardner esitti 1980-luvulla moniälykkyysteorian. Teoriassaan hän arveli, että älykkyys on toisaalta tiedonkäsittelyn kapasiteettia, mutta myös yhteiskunnallisen tilanteen ja kulttuurin tuotosta. Siis sitä, mitä ihmiseltä milloinkin erityisesti vaaditaan.

Eri älykkyyden lajeja ei kannata ottaa liian kirjaimellisesti, mutta tästä jaottelusta näemme, miten moneen ihmisestä on! Millä älykkyyden osa-alueella sinä olet vahvimmillasi?

 

  1. Avaruudellinen älykkyys

Ihminen, jolla on taipumusta avaruudelliseen älykkyyteen, pystyy helposti hahmottamaan maailman kolmiulotteisena. Henkilö suunnittelee mielellään vaikkapa rakennuksia tai pienoismalleja. Voit testata avaruudellista hahmottamista mielikuvituksesi avulla: kuvittele pieni peikko suoraa edestä katsottuna, käännä se nenän kautta päälaelleen, 90 astetta vasemmalle, kauas, lähelle – miten sinun tulisi kääntää peikkoa nyt, että se olisi taas jaloillaan ja rintamasuunta kohti sinua? Tämän taidon nimi on mentaalinen rotaatio, ja harjoitus tekee siinäkin mestarin.

2. Naturalistinen älykkyys

Ihminen, jolla on taipumusta avaruudelliseen älykkyyteen, pystyy helposti hahmottamaan maailman kolmiulotteisena. Henkilö suunnittelee mielellään vaikkapa rakennuksia tai pienoismalleja. Voit testata avaruudellista hahmottamista mielikuvituksesi avulla: kuvittele pieni peikko suoraa edestä katsottuna, käännä se nenän kautta päälaelleen, 90 astetta vasemmalle, kauas, lähelle – miten sinun tulisi kääntää peikkoa nyt, että se olisi taas jaloillaan ja rintamasuunta kohti sinua? Tämän taidon nimi on mentaalinen rotaatio, ja harjoitus tekee siinäkin mestarin.

 

3. Kinesteettinen älykkyys

Liikunnallisesti lahjakkaat ihmiset käyttävät mielellään kehoaan ja harjoituksen myötä myös hallitsevat kehonsa erinomaisesti. Myös mielen sisällä he tiedostavat, missä kehon osat ovat milloinkin menossa. Nämä ihmiset osaavat koordinoida liikkeitään ja heillä on hyvä tasapaino. Heillä saattaa olla sekä tarttumavoimaa, räjähtävää nopeutta että kestävyyttä. Voit harjoituttaa kinesteettistä taipumustasi esimerkiksi tanssimalla, suunnistamalla tai kiipeilemällä.

 

4. Musiikillinen älykkyys

Musikaaliset ihmiset kuulevat tarkasti ja pystyvät toistamaan rytmejä ja melodioita. He erottavat musiikista erilaisia soittimia ja äänen korkeuksia. Musiikillista taipumusta omaavat ihmiset kuuntelevat mielellään paljon erilaista musiikkia ja usein liikkuvat musiikin tahdissa. Musikaalisuutta on mahdollista kehittää miltei maailman tappiin asti! Kuuntele musiikkia ja keskustele aiheesta, mene soittotunneille, kokoa bändi ja lue muusikoista kertovia teoksia.

 

5. Intrapsyykkinen älykkyys

Sisäisesti tiedostavat ihmiset tunnistavat ja ymmärtävät hyvin omia ajatuksiaan, tunteitaan ja toiveitaan. He muistavat elämänsä kohokohtia elävästi kuin eilisen. Intrapsyykkisesti lahjakas tietää hyvin omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja pystyy tekemään oman persoonansa ja temperamenttinsa kannalta järkeviä päätöksiä elämästä. Voit etsiä intrapsyykkistä puoltasi lukemalla psykologiaa, kirjoittamalla päiväkirjaa ja meditoimalla. Itseensä tutustuminen on elämänmittainen polku, joka usein tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

 

6. Interpsyykkinen älykkyys

Sosiaalisesti lahjakkaat ihmiset tunnistavat tunteita toisissa ihmisissä ja pystyvät reagoimaan sopivasti muiden ajatuksiin. He ovat taitavia aktiivisia kuuntelijoita ja keskustelijoita. He pystyvät eläytymään toisten elämäntilanteisiin ja ovat usein hyviä johtajia, sillä he saavat erilaisista ihmisistä parhaimmat puolet irti. Muiden ihmisten lukemista ja kohtaamista voit harjoitella menemällä erilaisiin porukoihin mukaan, esimerkiksi osallistumalla järjestötyöhön tai aloittamalla jonkin uuden, mielenkiintoisen harrastuksen. Kuunteleminen ja keskusteleminen ovat hyviä tapoja toisten mielenmaisemaan tutustumisessa.

 

7. Loogis-matemaattinen älykkyys

Tämä on se tiedonkäsittelyn osa-alue, johon älykkyystesteillä päästään käsiksi. Loogis-matemaattisesti taitavat ihmiset laskevat mielellään ja ratkaisevat päättelyä vaativia ongelmia. He hahmottavat johdonmukaisuuksia maailmassa ja nauttivat siitä, kun asiat menevät loogisessa järjestyksessä. Matemaattisia taitoja on mahdollista harjoitella! Tee sudokuja ja kiusaa itseäsi päässälaskuilla. Muista olla sinnikäs: matemaattisissa taidoissa kaikki tuntuu ensin hankalalta, kunnes hoksaat ratkaisun. Matematiikassa simppeleintä onkin, että usein on olemassa vain yksi oikea ratkaisu.

 

8. Kielellinen älykkyys

Kielellisesti älykkäät ihmiset leikkivät mielellään sanoilla ja käyttävät vivahteikasta kieltä. He ovat usein oppineet puhumaan jo pieninä, kirjoittavat ja lukevat mielellään sekä ilmaisevat itseään taitavasti. Kielellisesti älykkäät ihmiset rakastavat myös monimutkaista kauno- tai tietokirjallisuutta. Myös sarjakuvat, uutiset ja vitsit ovat heidän suosiossaan. He saattavat puhua paljon, katsoa elokuvia tai käydä teatterissa. Treenaa kielellisyyttäsi pelaamalla sanapelejä, kuten Aliasta ja Scrabblea. Myös kirjoitelmien tai vaikkapa oman lautapelin tekemisestä on paljon iloa!

 

9. Eksistentiaalinen älykkyys

Elämän suurista kysymyksistä, kuten olemassaolon tarkoituksesta, kuolevaisuudesta ja kehityksestä kiinnostuneet ihmiset ovat eksistentiaalisesti älykkäitä. Heitä kiinnostavat filosofia ja uskonnot. He pohtivat mielellään syvällisiä kysymyksiä, kuten moraalin luonnetta, oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa. Voit löytää itsestäni pienen filosofin lukemalla etiikkaa käsittelevää kirjallisuutta tai laittamalla kaverisi kanssa pystyyn tiukan väittelyn ajankohtaisista yhteiskunnan kysymyksistä.

Kaikki tässä blogissa esitellyt älykkyyden tyypit ovat taipumuksia, joita voit kehittää tekemällä sinua kiinnostavia asioita. Voit miettiä, missä olet jo nyt erityisen hyvä ja mitä kykyä mieluiten kehittäisit. Harjoittelulla sinusta voi tulla mestari millä vaan älykkyyden alueella!

Piditkö lukemastasi?

Tilaa jatkossa opiskeluvinkit sähköpostiisi täyttämällä lomake.

Samankaltaiset tekstit

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Koululainen voi tietyin ehdoin saada maksutonta lyhytaikaista tukiopetusta omasta koulustaan ja pedagogisen arvion pohjalta myös pidempiaikaisempaa tukea tai erityisopetusta. Yksityistä tukiopetusta taas voi hankkia kuka tahansa ja millaisessa tilanteessa tahansa....