fbpx
010 338 9750 info@uplus.fi

Kaksoistutkinnon hyödyt – Tämän takia kaksoistutkinto on järkevä valinta

Vanhemmat

Peruskoulua päättävä nuori on kiperän koulutusvalinnan edessä, pian pitäisi tietää mitä tulevaisuudessa haluaa tehdä.

Tuntuuko päätös vaikealta, kun sekä lukio että ammattikoulu kiinnostavat ja molempiin olisi taitoakin? Olkaa huoletta, ongelmaan on ratkaisu.

Nuori voi hakea yläasteen jälkeen kaksoistutkintoon, jossa hän kolmen tai neljän vuoden aikana sekä suorittaa ylioppilastutkinnon että valmistuu oman alansa ammattilaiseksi. Mikä kaksoistutkinto sitten on ja mitkä ovat sen hyödyt?

Kaksoistutkinnossa ajanhallintataidot kehittyvät

Lähtökohtaisesti kaksoistutkintolainen viettää vuorotellen yhden jakson lukiossa ja ammattikoulussa.

Välillä voi olla hyvä uurastaa pidempi yhtämittainen pätkä jommassakummassa oppilaitoksessa, jos koulujen opetussuunnitelmissa on meneillään laajempia yhtenäisiä kokonaisuuksia.

Esimerkiksi ennen ylioppilaskirjoituksia nuoren ammattiopetukseen on hyvä järjestää seesteisempi vaihe ja keskittyä täysipäiväisesti kirjoituksiin valmistautumiseen.

Yksi kaksoistutkinnon keskeisimmistä hyödyistä onkin nuoren ajanhallintataidon kehittyminen – oppilaan on kyettävä aikatauluttamaan opetuksensa melko itsenäisesti. Tästä taidosta on merkittävää hyötyä työelämässä.

Opinto-ohjaajat auttavat kuitenkin tarvittaessa lukujärjestyksen suunnittelussa, joten nuoren kannattaa olla aktiivinen ja oma-aloitteinen.

Kaksoistutkintolaisen kouluvuosi on monipuolinen


Kaksoistutkinnossa opiskellaan sekä teoriaa että käytäntöä, nuori saa molempien koulutussuuntausten hyödyt.

Ylioppilastutkinnon ansiosta nuorella on myöhemmin hyvät mahdollisuudet hakeutua mihin tahansa kolmannen asteen koulutukseen ja ammattikoulusta jää käteen ammatti.

Kaksoistutkintolaisen ei tarvitse suorittaa ammattikoulussa yleisaineita, äidinkieltä, matematiikkaa ja kieliä, sillä nämä opinnot kerätään lukion puolelta. Päällekkäisyyksiä ei siis tule.

Pitkän matematiikan suorittaminen voi yhdistelmätutkinnossa olla haastavaa, sillä nuoren pitäisi päästä jokaisessa jaksossa osallistumaan matematiikan opetukseen. Jos koulut sijaitsevat lähellä toisiaan, järjestelyjä on helpompi tehdä.

Kaksoistutkinnossa ei tavallisesti suoriteta lukion täyttä oppimäärää, eli lukion päättötodistusta ei valmistumisvaiheessa jaeta. Ei kuitenkaan kannata huolestua, myös päättötodistuksen voi halutessaan saada.

Tällöin nuoren tulee suorittaa tarvittavat kurssit itsenäisesti. Ylioppilastodistuksen, lukion päättötodistuksen ja ammattitutkinnon kokonaisuutta kutsutaan kolmoistutkinnoksi.

Kaksoistutkinnossa nuori uppoutuu parhaimmillaan kahdenlaiseen oppimisen kulttuuriin ja poimii rusinat molemmista pullista. Viimeisen vuoden keväällä hän painaa valkolakin päähänsä ja saa samalla ammatin takataskuunsa.

Kaksoistutkinto opettaa nuorelle myös tärkeitä itsensä johtamisen taitoja ja suoritetun ylioppilastutkinnon ansiosta kaikki ovet jatko-opintoihin säilyvät avoinna.

Ja onhan sitä mukava lähteä vaikka jatko-opiskelemaankin kun opintojen ohessa voi tehdä heti oman alan töitä ja työkokemustakin karttuu mukavasti jo ammattikouluaikoina. 

Lataa opas lapsen koulunkäynnin tukemiseen

Ilmainen opas lapsen koulunkäynnin tukemiseen

Oppaassa opit miten olla oikeasti läsnä lapselle, saat konkreettisia ohjeita mm. läksyhetkiin ja tietoa käytännön rutiineista, joilla rakennat pohjan koulussa pärjäämiseen.

Samankaltaiset tekstit

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Koululainen voi tietyin ehdoin saada maksutonta lyhytaikaista tukiopetusta omasta koulustaan ja pedagogisen arvion pohjalta myös pidempiaikaisempaa tukea tai erityisopetusta. Yksityistä tukiopetusta taas voi hankkia kuka tahansa ja millaisessa tilanteessa tahansa....