fbpx
010 338 9750 info@uplus.fi

Lukihäiriö – kaikki oleellinen lukivaikeudesta

Oppimaan oppiminen, Vanhemmat

Lukihäiriö

Kaikki oleellinen lukivaikeudesta

Pyrimme tässä artikkelissa vastaamaan kaikkiin yleisimpiin lukihäiriöön liittyviin kysymyksiin. Jatka lukemista, niin autamme sinua parhaamme mukaan.

Noin 5–10 % suomalaisista kärsii jonkin asteisesta lukivaikeudesta. Se on siis hyvin yleistä.

Lukihäiriö voi vaikuttaa vahvasti koulunkäyntiin. Pahimmillaan se vaikuttaa lapsen itsetuntoon ja mahdollisuuksiin kouluttautua ja tehdä myöhemmin haluamaansa työtä.

On siis todella tärkeää, että lukihäiriö tunnistetaan mahdollisimman varhain ja että saa oikeat työkalut elämiseen sen kanssa.

Mitä lukihäiriö on?

Lukihäiriöllä tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeutta. Se on aivotoiminnallinen ja neurobiologinen tila, jossa harjoituksesta huolimatta henkilön tarkka, sujuva lukeminen takkuilee ja kirjoittaessa saattaa tulla paljon virheitä.

Opas lapsen tukemiseen lukivaikeuden kanssa

Lataa ilmainen opas ja opi miten tuet lasta, jolla on lukivaikeus.

Onko lukihäiriö sama asia kuin lukivaikeus tai dysleksia?

Lukihäiriötä kutsutaan myös nimeltä lukivaikeus tai dysleksia.

Mistä tietää onko lukihäiriö? Miten lukivaikeuden tunnistaa?

Lukivaikeus voi näkyä esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen hitautena. Olemme tehneet pikatestin, jonka avulla voit kartoittaa, onko sinulla tai lapsellasi mahdollisesti lukivaikeus.

Virallisen lukitestin voi suorittaa esimerkiksi erityisopettaja.

Tee lukivaikeuspikatesti

Tekemällä pikatestin voit selvittää, onko lapsellasi tai sinulla alustavasti lukivaikeus. Testi on luotu helpottamaan lukivaikeuden tunnistamista, se ei ole virallinen lukitesti.

Kuka diagnosoi lukihäiriön? Kuka tekee lukivaikeusdiagnoosin?

Vain lääkäri voi antaa virallisen lukihäiriödiagnoosin.

Keskustele asiasta ensin esimerkiksi koulun terveydenhoitajan tai erityisopettajan kanssa, joka voi auttaa ja ohjata jatkotutkimuksiin.

Erityisopettaja tai puheterapeutti voi lukitestin avulla todeta lukihäiriön, mutta ei voi antaa diagnoosia.

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden diagnoosi edellytetään esimerkiksi, jos haluaa erityisjärjestelyjä ylioppilaskirjoituksiin.

Onko lukihäiriö synnynnäistä?

Lukihäiriö voi olla synnynnäistä. Lukivaikeuden taustalla on usein synnynnäinen keskushermoston toiminnan poikkeavuus. Lukivaikeus on vahvasti perinnöllinen.

Onko lukihäiriö periytyvää?

Lukivaikeus voi olla periytyvää. Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan lapsella on noin 50 % todennäköisyys saada lukivaikeus, jos se on toisella vanhemmalla.

Miten tuen lasta lukivaikeuden kanssa?

Voit vanhempana tukea lukivaikeuden kanssa kamppailevaa lasta monin tavoin.

Lataa oppaamme ”Näin tuet lasta lukivaikeuden kanssa”, niin saat käytännön vinkkejä ja harjoituksia, joita voit soveltaa jo tänään.

Opas lapsen tukemiseen lukivaikeuden kanssa

Lataa ilmainen opas ja opi miten tuet lasta, jolla on lukivaikeus.

Mitä tehdä, jos epäilee lukihäiriötä?

Tee pikatesti selvittääksesi lukivaikeuden mahdollisuutta. Tee testi täältä.

Ole yhteydessä koulusi erityisopettajaan virallisesta lukitestistä. Lukitestin pohjalta erityisopettaja voi kirjoittaa lukilausunnon.

Lääketieteellisen diagnoosin lukihäiriöstä voi antaa vain lääkäri.

Mikä lukitesti on? 

Lukitesti kuvaa nykyistä luku- ja kirjoitustaitoa, ja erityisopettaja voi kirjoittaa lukilausunnon sen pohjalta. Virallisen diagnoosin voi kuitenkin tehdä vain lääkäri.

Mitä lukitestissä tehdään?

Lukitestissä luetaan ääneen tekstiä ja tehdään muita luku- ja kirjoitustaitoihin liittyviä tehtäviä. Testi kestää noin tunnin.

Kuka voi kirjoittaa lukilausunnon?

Lukilausunnon voi saada lukitestin pohjalta ja sen voi kirjoittaa esimerkiksi oppilaitoksen erityisopettaja. Lukilausuntoon voi kuulua suosituksia tukitoimista koulussa tai työpaikalla.

Mihin lukivaikeus vaikuttaa?

Lukivaikeus voi ilmetä eri ihmisillä hyvin eri tavoin. Toisilla on ongelmia lukemisen ja kirjoittamisen kanssa, mikä ilmenee usein lukemisen ja kirjoittamisen hitautena.

Henkilön, jolla on lukivaikeus, voi olla vaikeaa oppia vieraita kieliä ja muistaa kuultua tai luettua.

Lukihäiriöön liittyy usein muita keskittymis- ja oppimisvaikeuksia. Myös matematiikan oppiminen voi olla hankalaa ja tätä kutsutaan dyskalkuliaksi.

Voiko saada tukiopetusta, jos lapsella on lukivaikeus?

Lyhyt vastaus on kyllä, lukivaikeudesta kärsivän oppilaan on mahdollista saada koululta tukea tietyin ehdoin. Tukiopetusta on saatavilla myös muilta tahoilta. Lue lisää aiheesta täältä.

Lopuksi

Kenenkään ei kannata jäädä yksin haasteidensa kanssa. Oikeilla työkaluilla ja oikeanlaisella tuella lukivaikeuden kanssa on mahdollista pärjätä oikein hyvin koulussa ja työelämässä.

Muista, että lukivaikeus ei ole pelkkä ongelma tai haaste. Henkilöllä, jolla on lukivaikeus, on usein paljon muita vahvuuksia.

Tukea on saatavilla sekä koulusta, että muilta tahoilta. Keskustele opettajan kanssa siitä, miten koulu voi olla tukena lapsen lukivaikeuden kanssa.

Opas lapsen tukemiseen lukivaikeuden kanssa

Opi miten tuet lasta, jolla on lukivaikeus.

Samankaltaiset tekstit

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Koululainen voi tietyin ehdoin saada maksutonta lyhytaikaista tukiopetusta omasta koulustaan ja pedagogisen arvion pohjalta myös pidempiaikaisempaa tukea tai erityisopetusta. Yksityistä tukiopetusta taas voi hankkia kuka tahansa ja millaisessa tilanteessa tahansa....

YHTEYS

Asiakaspalvelu on avoinna joka päivä 08-16.

Puhelin: 010 338 9750
Sähköposti: info(at)uplus.fi Osoite: Yliopistonkatu 36 a A 3 Postinumero: 20100 Turku

TÄÄLTÄ LÖYDÄTTE MEIDÄT

Opetusta on saatavilla koko maassa. Näissä kaupungeissa meillä on eniten opettajia:

TYYTYVÄISET ASIAKKAAT

Yli 90% asiakkaista suosittelevat meitä.