fbpx
010 338 9750 info@uplus.fi

Lukio vai ammattikoulu? Näin autat lastasi valitsemaan

Vanhemmat

Ysiluokan päättävä nuori on tähänastisen elämänsä suurimman päätöksen edessä. Mihin hakea peruskoulun jälkeen?

Valinta on tehtävä valtakunnallisessa yhteishaussa maaliskuun 14. päivään mennessä. Moni vanhempi pohtiikin siksi miten voisi auttaa lastansa päättämään, hakeako lukioon vai ammattikouluun?

Mitä valinnan edessä tulisi huomioida? Tässä kirjoituksessa pureudumme ongelmaan ja autamme perhettäsi valitsemaan lukion, ammattikoulun ja kaksoistutkinnon välillä.

 

Tutustu eri vaihtoehtoihin

Nuorille on tarjolla runsaasti vaihtoehtoja: lukio, ammatillinen koulutus tai yhdistelmätutkinto.

Koulutuksentarjoajat käyvät esittäytymässä ysiluokkalaisille syksyn ja kevään mittaan ja usein opettajat vievät oppilaita tutustumaan moneenkin eri oppilaitokseen. Vierailut vaihtoehtoisiin opinahjoihin ovatkin yksi parhaista tavoista löytää oma polku.

Tutustuessaan kouluun käytännössä nuori saa aterioida koulun ruokalassa opiskelijoiden kanssa ja pääse kokemaan konkreettisesti, vaikuttavatko opetus ja ala kiinnostavilta.

Oppilaitoksiin pääsee tutustumaan myös yksin tai perheen kanssa ja kannattaakin käydä katsomassa mahdollisimman moni kiinnostava hakukohde ennen päätöksentekoa. Oman koulun opinto-ohjaajan tai luokanvalvojan kanssa kannattaa myös keskustella aikaisessa vaiheessa.

 

Yleissivistävä lukio avaa jatkokoulutusmahdollisuuksia

Lukio on yleissivistävä koulutus, jossa nuori opiskelee tietyn määrän matematiikkaa, äidinkieltä, toista kotimaista kieltä, vieraita kieliä, reaaliaineita sekä taito- ja taideaineita.

Lukiopohjalta nuori voi hakea kolmannen asteen koulutukseen yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Lukioaikana voi myös miettiä, mitä haluaa tehdä tulevaisuudessaan, ellei se ole ollut selkeää jo peruskoulussa.

Lukiossa oppilas valitsee ja aikatauluttaa opintoja jo paljon itsenäisemmin kuin peruskoulussa ja valinnoilla merkitystä myös tulevaisuuden ja jatko-opintojen kannalta.

Yksi merkittävimmistä valinnoista tehdään lyhyen ja pitkän matematiikan välillä. Pitkän matematiikan opiskelusta on hyötyä moniin yliopistokoulutuksiin pyrittäessä ja pitkä matikan kiitettävästä ylioppilasarvosanasta saakin usein hyvät lähtöpisteet korkeakouluun haettaessa, laudaturin kirjoittajat saattavat saada jopa suoran opiskelupaikan tiettyihin tiedekuntiin.

Lyhyttä matematiikkaa voisi kuvailla pitkää matematiikkaa käytännönläheisemmäksi – siinä keskitytään enemmän käytännön ongelmien ratkomiseen kun taas pitkässä matematiikassa mennään syvemmälle matematiikan saloihin.

Kaiken kaikkiaan lukiossa opiskelu painottuu pitkälti teoriaan ja vaatii nuorelta kykyä suunnitella ja aikatauluttaa omia opintojaan. Näin ollen lukio opettaa myös työelämässä vaadittavia tärkeitä itsensä johtamisen taitoja.

Lataa opas lapsen koulunkäynnin tukemiseen

 

Ammattikoulu on käytännönläheistä tekemistä

Ammattikoulun arki on monipuolista ja käytännönläheistä. Nuori opiskelee tiettyyn ammattiin, esimerkiksi sähköasentajaksi, muusikoksi tai kosmetologiksi. Ammattikoulussa opiskellaan myös yleisaineita, esimerkiksi matematiikkaa, äidinkieltä, englantia ja ruotsia.

Koulu antaa tarkat tietotaidot rajatusta alasta, jolloin nuori voi valmistuessaan toimia valitsemallaan alalla. Lisäksi ammattikoulu antaa erinomaiset mahdollisuudet jatkaa saman alan ammattikorkeakouluun ja syventää osaamista.

Ammattikoulututkinnolla voi myöhemmin pyrkiä myös yliopistoon, mutta lähtöpisteitä ei jaeta kuten ylioppilastututkintotodistuksesta. Toisaalta joillakin aloilla ainoastaan pääsykoe merkitsee.

Ammattikoulutuksissa arviointi tapahtuu usein näyttötöiden kautta, jolloin nuori osoittaa hallitsevansa kunkin asiakokonaisuuden käytännön suorituksilla.

 

Oma mielenkiinto ratkaisee

Vaihtoehtoja on paljon ja sydämensä äänen kuuntelu onkin se kaikista tärkein juttu.

Kun ihminen tekee sitä, mikä häntä kiinnostaa, asiat sujuvat yleensä parhaiten.

15-vuotiaan voi olla vaikea tietää, minkälaista työtä hän haluaa tulevaisuudessa tehdä ja mitkä opinnot pitäisi valita. Tulevaisuuden kannalta tärkeintä on löytää ja ylläpitää mielenkiinto itsensä kehittämiseen, viimeistään työelämässä huomaa, että muuttuvassa maailmassa on jatkuvasti opittava uutta ja päivitettävä osaamistaan, ammatista tai koulutustaustasta riippumatta.

Näin ollen teidänkin perheessänne kannattaa ehkä miettiä voisiko kaksoistutkinto olla ysiluokkalaisellenne paras vaihtoehto? Kaksoistutkinnon suorittava nuori saa valmistuessaan ammatin ja pitää samalla kaikki ovet auki jatko-opintoja ajatellen.

 

Lataa opas lapsen koulunkäynnin tukemiseen

Ilmainen opas lapsen koulunkäynnin tukemiseen

Oppaassa opit miten olla oikeasti läsnä lapselle, saat konkreettisia ohjeita mm. läksyhetkiin ja tietoa käytännön rutiineista, joilla rakennat pohjan koulussa pärjäämiseen.

Samankaltaiset tekstit

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Koululainen voi tietyin ehdoin saada maksutonta lyhytaikaista tukiopetusta omasta koulustaan ja pedagogisen arvion pohjalta myös pidempiaikaisempaa tukea tai erityisopetusta. Yksityistä tukiopetusta taas voi hankkia kuka tahansa ja millaisessa tilanteessa tahansa....