fbpx
010 338 9750 info@uplus.fi

Miten tuen lapsen itsetuntoa? Tässä 7 vinkkiä lapsen itsetunnon vahvistamiseen

Vanhemmat

Miten tuen lapsen itsetuntoa?

Usein sanotaan, että voittaminen on itseluottamuslaji. Tämä pitää varmasti monilta osin paikkansa: kun uskoo itseensä, niin silloin huomaa oppivansa ja osaavansa.

Jos taas jatkuvasti epäilee omia kykyjään ja sanoo itselleen, ettei osaa, onnistuminen on huomattavasti hankalampaa.

On täysin luonnollista epäillä itseään, niin tekee jokainen joskus, mutta samalla on syytä tiedostaa, että omaa ja lapsen itseluottamusta voi kehittää.

Tässä blogissa tarkastelemme itseluottamusta, itsetuntoa ja itsetuntemusta ja kerromme, miten voit rohkaista lastasi onnistumaan.

 

Miten minäkuvan rakentumisen voi jakaa?

Ihmisen Itseluottamuksella tarkoitetaan henkilön kykyä luottaa itseensä ja omiin kykyihinsä, eli kykyyn saada asioita aikaiseksi.

Itseluottamuksesta puhuttaessa törmää usein myös termeihin itsetuntemus, itsetunto ja itsevarmuus. Nämä liittyvätkin kaikki vahvasti toisiinsa, mutta on hyvä tiedostaa mitä milläkin termillä tarkoitetaan.

Itsetuntemuksella viitataan henkilön kykyyn arvioida omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä kykyyn hyväksyä itsensä sellaisena kuin on.

Itsetunnolla tai omanarvontunnolla tarkoitetaan sen sijaan sitä missä määrin henkilö uskoo pärjäävänsä maailmassa ja millaisena hän näkee oman arvonsa.

Terve itsevarmuus on synonyymi itseluottamukselle ja rakentuu hyvän itsetunnon ja itsetuntemuksen ympärille. Seuraavaksi tarkastelemme sitä, miten voit auttaa lastasi kehittämään näitä osa-alueita.

>> Lataa täältä ilmainen opas arkeen – näin tuet lapsen koulunkäyntiä

 

Lapsi peilaa itseään ympäristöön ja muodostaa minäkuvansa sosiaalisessa toiminnassa.

1. Muista kehua lastasi

Jokainen haluaa tulla huomioiduksi, varsinkin silloin kun on ponnistellut kovasti jonkin asian eteen.

Toisinaan unohdamme kuitenkin kiireisen arjen keskellä, miten tärkeää on antaa tunnustusta pienimmistäkin onnistumisista, varsinkin lapsille.

Onkin hyvä muistaa, että positiivinen palaute auttaa jaksamaan ja kannustaa toimimaan halutulla tavalla, kun taas negatiivisuus syö energiaa eikä yleensä johda muutokseen.

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa tutustua käytännöllisiin vinkkeihimme erilaisista tavoista kehua lasta.

2. Näytä lapselle mallia, miten ihmisten kanssa toimitaan

Lapsi toisintaa sitä, mitä vanhempi sanoo sekä tietoisesti että alitajuntaisesti. Myönnä omat virheesi ja sovi mahdolliset riidat mahdollisimman pian. Selitä lapselle ymmärrettävästi, mistä erimielisyys aiheutui ja näytä käytännössä, miten harmituksesta pääsee pois.

Jos suutut, muista kertoa lapselle, että sinua harmitti lapsen käytös eikä persoona. Muista pyytää anteeksi.

Neuvottele lapsesi kanssa ja etsi ratkaisuja, jotka tyydyttävät molempia.

3. Huomioi ja kunnioita muita ihmisiä

Itsevarmalla ihmisellä ei ole tarvetta olla jatkuvasti huomion keskipisteenä, hän antaa tilaa myös muille. Kouluikäinen lapsi on hyvä opettaa kuuntelemaan muita, niin luokassa kuin vapaa-ajallakin.

4. Ole kohtelias – katso silmiin ja hymyile

Usein pienet, perusasioilta tuntuvat yksityiskohdat ovat terveen itseluottamuksen perusta. Kaikki lähtee peruskäytöstavoista, kun lapsesi käyttäytyy kunnioittavasti muita kohtaan, hän huomaa pian saavansa myönteistä vastakaikua.

Pyri siis pitämään kodin ilmapiiri sellaisena, että se kannustaa hyvään käytökseen.

5. Vietä aikaa lapsesi kanssa

Kysele, kuuntele, keskustele ja tee asioita yhdessä lapsesi kanssa. Pyri jäsentämään itsellesi, mitä samanlaista ja erilaista teissä on. Kerro lapsellesi, että hän on paras juuri sellaisena kuin on.

6. Tunteiden käsittely

Tunteiden näyttäminen, niistä puhuminen ja niiden hyväksyminen eivät kehity automaattisesti. Tee tunteista osa tavallista elämää. Tunteet ovat vaikeita myös aikuisille, ei ole ihme, jos lapsi joutuu joskus pyörryksiin niiden ristipaineessa.

7. Ohjaa lasta tilanteisiin, joissa on mahdollista onnistua

Onnistumiset ruokkivat itseluottamusta mitä parhaimmin. Siksi on hyvä etsiä onnistumisen kokemuksia niin koulutehtävistä kuin vapaa-ajan harrastuksistakin. Harrastukset tukevat myös nuoren minäkuvan muodostumista positiivisella tavalla, esimerkiksi joukkueurheilu opettaa monia tärkeitä elämäntaitoja kuten ryhmässä toimimista.

Lataa opas lapsen koulunkäynnin tukemiseen

Ilmainen opas lapsen koulunkäynnin tukemiseen

Oppaassa opit, miten olla oikeasti läsnä lapselle, saat konkreettisia ohjeita mm. läksyhetkiin ja tietoa käytännön rutiineista, joilla rakennat pohjan koulussa pärjäämiseen.

Yksityisopettajamme ovat ammattilaisia oppilaan itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kehittämisessä. Tilaa ilmainen opetustarpeen kartoitus painamalla linkkiä.

Samankaltaiset tekstit

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Koululainen voi tietyin ehdoin saada maksutonta lyhytaikaista tukiopetusta omasta koulustaan ja pedagogisen arvion pohjalta myös pidempiaikaisempaa tukea tai erityisopetusta. Yksityistä tukiopetusta taas voi hankkia kuka tahansa ja millaisessa tilanteessa tahansa....