fbpx
010 338 9750 info@uplus.fi

Neljä tapaa auttaa nuorta saamaan hyviä numeroita koulussa

Vanhemmat

Miten voin auttaa lasta saamaan hyviä numeroita koulussa?

Jokaiselle vanhemmalle on tärkeää, että oma lapsi pärjää mahdollisimman hyvin.

Jokainen toivoo, että lapsi saa omaa tasoaan vastaavia arvosanoja koulussa. Vaikka pelkkä numeroihin tuijottelu ei itsessään edistä oppimista, hyvistä numeroista on apua niin itseluottamuksen kohottamiseen kuin todistuksen keskiarvon korottamiseen.

Olemme alla listanneet toimivia keinoja, joiden avulla voit auttaa lastasi hyviin tuloksiin.

 

Läksy- ja opiskelurutiini

Selvitä, millainen on lapsen läksyrutiini ja ohjaa häntä oikeaan suuntaan. Kotitehtävien säännöllinen tekeminen on tärkeää ja auttaa myös kokeisiin valmistautumisessa.

Tehtävät tekemällä lapsi pysyy parhaiten mukana siinä, mitä oppitunneilla tapahtuu ja samalla hän tulee kerranneeksi päivän aikana opitut asiat.

Säännöllisellä läksyrutiinilla varmistutaan myös siitä, että koe ei pääse yllättämään: kun aihealueita opiskelee jatkuvasti pienissä paloissa, koetta varten ei ehkä tarvitse kuin kerrata.

Mitään absoluuttista oikeaa aikaa läksyille ei ole, mutta varsinkin nuorempien lasten on hyvä hoitaa ne alta pois mahdollisimman pian koulupäivän jälkeen, kun energiaa siihen vielä riittää. Näin lapsi oppii myös hoitamaan ensin työt ja vasta sitten huvit.

Muista vanhempana huolehtia lapsen riittävästä energiansaannista (ravinto + lepo). Varsinkin aktiivisesti harrastavien lasten läksyille on usein järjestettävä aikaa.

Ole kiinnostunut – auta tarvittaessa

On täysin normaalia, että lapsi tarvitsee joskus apua koulutehtävien kanssa. Lapsen pyytäessä apua, tehtäviä on hyvä katsoa ja pohtia yhdessä.

Näin lapsi huomaa, että hänestä välitetään ja hänen koulunkäynnistään ollaan kiinnostuneita.

Tuettuna lapsi myös oppii oppimaan ja hänen tunteensa omasta suoriutumisestaan vahvistuu. Läksyissä auttaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tehtävät tehdään lapsen puolesta, sillä siitä on lopulta enemmän haittaa kuin hyötyä.

Joskus vanhemman kouluajoista on jo vierähtänyt tovi tai tehtävät ovat muuten vain sellaisia, ettei niitä pysty ratkomaan. Tällöin voi olla hyvä turvautua ulkopuolisen valmentajan tukeen ja nauttia näin onnistumisen hetkistä.

 

 

Selvitä mitä luokassa tapahtuu

Välittävänä vanhempana on hyvä olla kiinnostunut siitä, mitä koulupäivien aikana tapahtuu. Opettajan kanssa on hyvä ylläpitää vuoropuhelua lapsen suoriutumisesta ja varmistua siitä, että asiat sujuvat kaikilta osin niin kuin pitää.

Opettajalle ja koululle on suotava työrauha, joten älä kuitenkaan puutu liiaksi siihen, miten asioita koulussa hoidetaan.

Kun lapsi osallistuu aktiivisesti opetukseen oppitunneilla, myös kokeisiin valmistautuminen helpottuu huomattavasti. Luokassa asioista pääsee keskustelemaan ryhmässä ja vaihtamaan ajatuksia kavereiden kanssa, mikä omalta osaltaan tukee oppimista erinomaisesti.

 

Lataa opas lapsen koulunkäynnin tukemiseen

 

Selvitä mitä luokassa tapahtuu

Välittävänä vanhempana on hyvä olla kiinnostunut siitä, mitä koulupäivien aikana tapahtuu. Opettajan kanssa on hyvä ylläpitää vuoropuhelua lapsen suoriutumisesta ja varmistua siitä, että asiat sujuvat kaikilta osin niin kuin pitää.

Opettajalle ja koululle on suotava työrauha, joten älä kuitenkaan puutu liiaksi siihen, miten asioita koulussa hoidetaan.

Kun lapsi osallistuu aktiivisesti opetukseen oppitunneilla, myös kokeisiin valmistautuminen helpottuu huomattavasti. Luokassa asioista pääsee keskustelemaan ryhmässä ja vaihtamaan ajatuksia kavereiden kanssa, mikä omalta osaltaan tukee oppimista erinomaisesti.

Kertaa, kuulustele ja auta valmistautumaan kokeeseen

Sen lisäksi, että lapsesi tekee koulutehtävät säännöllisesti ja osallistuu aktiivisesti oppitunneille, ennen varsinaista koetta on syytä valmistautua huolellisesti. Kertaaminen on hyvä ottaa perheessä rutiiniksi, se auttaa aikuisiakin oppimaan ja muistamaan asioita paremmin.

Yksi kertaamisen muoto on läksyjen tai koealueen kuulustelu. Tämä kannattaa ottaa vähintäänkin viikoittaiseksi tavaksi siten, että lapsi ensin lukee esimerkiksi määrätyn aihealueen oppikirjastaan ja jonkin ajan päästä vanhempi kyselee kirja kädessä lapselta aihealueeseen liittyviä kysymyksiä.

Kun oppilas joutuu omin sanoin kertomaan tietystä aihealueesta, hän myös oppii enemmän.

Kokeisiin valmistauduttaessa on hyvä aloittaa lukeminen riittävän ajoissa, jottei valmistautuminen jää viimeisiin iltoihin.

Liian myöhään aloitettu valmistautuminen saattaa laukaista tai pahentaa koejännitystä, josta moni kärsii luonnostaan. Pahimmillaan koejännitys voi lamauttaa lapsen toimimasta koetilanteessa.

Lohduttava tieto on, että kokeeseen on mahdollista valmistautua jo kurssin tai jakson ensimmäisestä päivästä alkaen. Tekemällä tehtävät säännöllisesti ajallaan, lukemalla läksyt, kertaamalla oikeaoppisesti ja varmistamalla riittävän levon ja ravinnon määrän pääsee jo todella pitkälle.

Samaan aikaan on hyvä muistaa, että yksittäinen koe voi mennä mönkään, vaikka siihen olisi valmistautunut hyvin. Siksi onkin tärkeää antaa lapselle tunnustusta nimenomaan tehdystä työstä ja ponnistelusta eikä vain yksittäisestä arvosanasta.

Väli- ja lukuvuositodistus kertovat yksittäistä koenumeroa enemmän, sillä todistuksen arvosanassa on pitemmän aikavälin keskiarvo, joka muodostuu koenumeroista, oppitunneilla työskentelystä ja muiden tehtävien suorittamisesta.

Jos kuitenkin olet huolissasi lapsesi koenumeroista, voit tutustua kirjoitukseemme hyvistä ja huonoista numeroista. Huomaat todennäköisesti, että lopputulos on monen tekijän summa.

 

Bonusvinkki

Tiesitkö, että yhä useampi perhe luottaa ulkopuoliseen apuun läksyjen ja koulutehtävien kanssa?

Sinun ei siis vanhempana tarvitse itse painia hankalien tehtävien parissa, vaan voit tilata ammattilaisen valmentamaan lastasi.

Yksityisopetus on kaikkein tehokkain tapa oppia ja samalla tehtävien tekemisestä tulee myös hauskempaa. Lapsen koulumenestykseen panostaminen takaa lapselle parhaat edellytykset onnistua elämässä ja on näin riski-tuottosuhteeltaan ehkä parhaita investointeja, mitä voit vanhempana tehdä.

Lataa opas lapsen koulunkäynnin tukemiseen

Ilmainen opas lapsen koulunkäynnin tukemiseen

Oppaassa opit, miten olla oikeasti läsnä lapselle, saat konkreettisia ohjeita mm. läksyhetkiin ja tietoa käytännön rutiineista, joilla rakennat pohjan koulussa pärjäämiseen.

Yksityisopettajamme tietävät mitä numeroiden korottaminen vaatii. Tilaa ilmainen opetustarpeen kartoitus painamalla linkkiä.

Samankaltaiset tekstit

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Koululainen voi tietyin ehdoin saada maksutonta lyhytaikaista tukiopetusta omasta koulustaan ja pedagogisen arvion pohjalta myös pidempiaikaisempaa tukea tai erityisopetusta. Yksityistä tukiopetusta taas voi hankkia kuka tahansa ja millaisessa tilanteessa tahansa....