Privatundervisningsbranschen i Finland är ännu i startgroparna. Det finns endast en handfull företag som agerar på branschen och få familjer är medvetna om att tjänster som dessa är tillgängliga. I Asien, Nordamerika och andra i andra delar av Europa är situationen en...