fbpx
010 338 9750 info@uplus.fi
Var får jag mer information?

Vi svarar gärna på frågor och berättar mer om hur våra upplägg fungerar. Fyll i en intresseanmälan, ring oss direkt på 044 745 9093 eller maila oss på info@uplus.fi

Hur följs privatundervisningen upp?

Återkoppling är nyckeln till all utveckling. Därför satsar vi stort på växelverkan mellan oss och familjen.
Det första passet följs alltid upp personligen av oss på Uplus. På så sätt säkerställer vi att ni är nöjda med upplägget och att matchningen mellan elev och tutor fungerar. Ni kan därefter löpande följa utvecklingen med hjälp av lektionsrapporterna som skickas per e-post efter varje pass. I lektionsrapporterna skriver våra tutorer vad som gjorts på lektionerna och hur utvecklingen går framåt.
I slutet av er undervisning följer vi upp att ni nått de mål som vi satte inledningsvis.

Vilka upplägg finns det?

Vi erbjuder privatundervisning och smågruppsundervisning i alla skolämnen. För abiturienter ordnar vi dessutom intensivkurser inför studentskrivningarna i matematik och engleska.  Skicka en intresseanmälan så ringer vi upp dig och tar vi fram ett upplägg som passar just dig.

Hur betalar man för undervisningen?

Privatundervisning betalas jämt på 3 månader. Om ni till exempel beställer 20 lektioner så har ni 3 månader på er att använda lektionerna. Oavsett hur ni väljer att använda lektionerna så fakturerar vi 1/3 varje månad.

Hur snabbt kan man köra igång?

Då vi mottagit en intresseanmälan strävar vi efter att kontakta er nästa vardag. Matchningprocessen för privatundervisning och smågruppsundervisning tar i vanliga fall från ett par dagar till en vecka.
Våra kurser börjar alltid på förhand anmälda datum.

Hur väljer ni era tutorer?

Vi rekryterar kontinuerligt på finsk- och svenskspråkiga universitet. Vi handplockar våra tutorer efter höga krav på både ämneskunspaer studieteknik och personlighet. Alla tutorer som jobbar med barn under 18-år har ett klanderfritt brottsregister som kontrolleras innan de börjar undervisa på Uplus.

Vad har jag för garantier?

Det är omöjligt att garantera en viss utveckling men vi rekommenderar alltid bästa möjliga upplägg baserat på våra erfarenheter.

Efter första passet har ni dock en nöjdhetsgaranti som säkerställer att vi tagit fram rätt upplägg och tutor till er. Är du inte nöjd med upplägg/student så byter vi och ni behöver inte betala för det första passet. Alternativt kan ni välja att inte fortsätta med undervisningen.

Var ordnas undervisningen?

Privatundervisningen ordnas antingen hemma hos eleven eller tutorn. Alternativt kan lektionerna hållas på t.ex. ett bibliotek enligt överenskommelse.

Hur tas mina behov i beaktande i smågruppsundervisning?

Smågruppsundervisning är ofta ett ännu effektivare sätt att lära sig än privatundervisning. För att tutorn ska kunna ge alla elever personlig handledning, har vi valt att begränsa gruppstorleken till max 5 elever per grupp. På så sätt föfrsäkrar vi att du får en privatundervisningens intensitet och den naturliga stöd som gruppen erbjuder.

Prova gratis på privatundervisning