fbpx
010 338 9750 info@uplus.fi

Läxhjälp och privatundervisning

Läxhjälp och privatundervisning för elever i lågstadiet i hela Finland. 

Kontakta oss
N

Alla ämnen

Vi erbjuder stöd i alla ämnen, från matematik till språk. Vi kan även hjälpa med inlärningssvårigheter.

Bättre motivation

9/10 elever berättar att motivationen höjdes till följd av privatundervisningen.

Underlättar vardagen

En kunnig privatlärare underlättar hela familjens vardag – skoluppgifterna blir gjorda och familjen får mera tid för samvaro och hobbyer. 

Ett stöd under skolgången

Vi erbjuder flexibla lösningar till varje familjs individuella behov.

I undervisningen tar vi i beaktande varje barns och familjs behov. Undervisningen passar lika bra under sommaren inför skolåret som inför ett viktigt prov eller som en regelbunden hjälp med läxorna.  Våra duktiga speciallärare kan även hjälpa i fall då det behövs hjälp med inlärnings- eller koncentrationssvårigheter.

l

Förberedelser inför prov

Läxhjälp och stödundervisning

Specialundervisning

Våra lärare kan hjälpa även med läs-, skriv- eller koncentrationssvårigheter

Inhemska och främmande språk

Matematiska ämnen och läsämnen

Hemundervisning

Undervisningen tar plats där det passar er, hemma, hos privatläraren eller exempelvis på ett bibliotek.

SKRÄDDARSYDD UNDERVISNING

Varför privatundervisning?

Hos oss behöver eleven inte kämpa om lärarens uppmärksamhet. Undervisningen skräddarsys alltid för att passa elevens och familjens behov och önskemål. Utvecklingen följs upp regelbundet och undervisningen planeras tillsammans med läraren. På det här viset kan vi försäkra oss om att vi faktiskt når resultat, och därför är privatundervisning en värdefull investering i ditt barns framtid. Tack vare sin flexibilitet passar privatundervisning även till hektiska livssituationer. 

HUR FUNGERAR UNDERVISNINGEN?

Att komma igång med läxhjälpen är enkelt

1. Kontakta oss

Berätta vilket ämne du behöver hjälp med och vad du förväntar dig av undervisningen. Ta kontakt per telefon eller fyll i vårt korta kontaktformulär.

2. Val av privatlärare

Till näst väljer vi en lärare som passar eleven. Vi har hundratals duktiga privatlärare i vårt nätverk av vilka den lämpligaste läraren väljs utifrån dina mål och förväntningar.

3. Läxhjälpen börjar

Tillsammans med läraren planerar ni undervisningen. Lektionerna kan arrangeras hemma hos er, på ett bibliotek eller på webben. Undervisningen har nöjdhetsgaranti. 

PRISER

Tjänstealternativ

En lektion varar i 45min. 

Kartläggningslektion

Bekanta dig med undervisningen riskfritt med en kartläggningslektion. På lektionen bekantar ni er med privatläraren och planerar tillsammans den kommande undervisningen. Priset på en kartläggningslektion är 29,90€ och förbinder inte er att börja undervisningen. 

NÖJDHETSGARANTI

Undervisningen har en dubbelgaranti

Vi vill att ni ska ha möjligheten att prova på vår undervisning utan risk. Ifall ni inte är nöjda efter första lektionen så behöver ni inte betala för den.

Det är även alltid möjligt att byta lärare utan extra kostnad, när som helst under undervisningens lopp.

KUNDERNA BERÄTTAR

Våra kunder är väldigt nöjda, 9/10 rekommenderar oss!

Venla har länge haft det svårt med läsämnen på grund av hennes dyslexi. Efter 20 lektioner har resultaten varit bättre än förväntat – läsandet är lättare och Venla väntar med iver på nästa lektion! 

Helena, förälder

Läxorna blir gjorda och jag behöver inte mera bråka med min dotter om dem. Vår kunniga lärare har försäkrat att min dotter även lär sig på rätt sätt. 

Jussi, förälder

Vi är så nöjda med vår lärare Jonas! Han är alltid villig att hjälpa vilket underlättar våra föräldrars vardag stort. Vår sons självsäkerhet har blivit mycket bättre och skolgången känns inte lika tung som tidigare.

Aina - förälder

VÅRA PRIVATLÄRARE

Det viktigaste av allt

Alla våra privatlärare är antingen färdigt utbildade lärare eller väldigt duktiga högskolestuderande. Vi är väldigt noggranna i vår rekryteringsprocess så att vi kan erbjuda privatlärare som passar precis era behov. I vår rekrytering betonar vi pedagogiska och sociala kunskaper – Det räcker inte att läraren har stark ämneskunskap, det som är ännu viktigare är kunskapen att kunna förklara på ett sätt som eleven förstår, samt förmågan att inspirera och motivera. Ifall ni inte är nöjda med undervisningen är det alltid möjligt att byta privatlärare.

KONTAKT

Kontakta oss

l

1. Fyll i formuläret

Fyll i dina kontaktuppgifter eller ring oss på 010 338 9751. Du förbinder dig inte till att börja undervisningen då du kontaktar oss.

2. Vi kontaktar dig senast följande vardag

Vi diskuterar tillsammans om din situation och dina önskemål angående undervisningen.

KONTAKT

Kundbetjäningen är uppe vardagar 08-16.

Telefon: 010 338 9750
Epost: info(at)uplus.fi 
Adress: Universitetsgatan 36 a A 3 
Postnummer: 20100 Åbo

HÄR HITTAR NI OSS

Vi erbjuder undervisning i hela landet. I dessa städer har vi dock flest privatlärare:

  • Helsingfors
  • Esbo
  • Vanda
  • Åbo
  • Tammerfors
  • Uleåborg
  • Kuopio
  • Jyväskylä

NÖJDA KUNDER

Över 90% av våra kunder rekommenderar oss.

Läxhjälp och privatundervisning

Läxhjälp och privatundervisning för elever i lågstadiet i hela Finland.

Kontakta oss

HUR FUNGERAR UNDERVISNINGEN?

Att komma igång med läxhjälpen är enkelt

1. Kontakta oss

Berätta vilket ämne du behöver hjälp med och vad du förväntar dig av undervisningen. Ta kontakt per telefon eller fyll i vårt korta kontaktformulär.

2. Val av privatlärare

Till näst väljer vi en lärare som passar eleven. Vi har hundratals duktiga privatlärare i vårt nätverk av vilka den lämpligaste läraren väljs utifrån dina mål och förväntningar.

3. Läxhjälpen börjar

Tillsammans med läraren planerar ni undervisningen. Lektionerna kan arrangeras hemma hos er, på ett bibliotek eller på webben. Undervisningen har nöjdhetsgaranti. 

KORT OM PRIVATUNDERVISNING

Ett stöd i skolgången och vardagen

Hjälp med alla ämnen

Vi erbjuder undervisning i alla skolämnen, från matematik till språk och läsämnen. Våra duktiga lärare kan även hjälpa med läs- och skrivsvårigheter.

Undervisning där det passar er

Vi kan arrangera undervisning där det passar er bäst, hemma hos er, på ett bibliotek, hemma hos läraren eller på webben.

Bättre vitsord och motivation

9/10 elever berättar att motivationen eller vitsorden har ökat som en följd av undervisningen. 

Underlättar vardagen

Privatundervisningen underlättar vardagen då elever och föräldrar inte ensamma behöver kämpa med skolgången. 

PRISER

Tjänstealternativ

En lektion varar i 45min.

Kartläggningslektion

Bekanta dig med undervisningen riskfritt med en kartläggningslektion. På lektionen bekantar ni er med privatläraren och planerar tillsammans den kommande undervisningen. Priset på en kartläggningslektion är 29,90€ och förbinder inte er att börja undervisningen. 

KUNDERNA BERÄTTAR

Våra kunder är väldigt nöjda, 9/10 rekommenderar oss!

Venla har länge haft det svårt med läsämnen på grund av hennes dyslexi. Efter 20 lektioner har resultaten varit bättre än förväntat – läsandet är lättare och Venla väntar med iver på nästa lektion! 

Helena, förälder

Läxorna blir gjorda och jag behöver inte mera bråka med min dotter om dem. Vår kunniga lärare har försäkrat att min dotter även lär sig på rätt sätt. 

Jussi, förälder

Vi är så nöjda med vår lärare Jonas! Han är alltid villig att hjälpa vilket underlättar våra föräldrars vardag stort. Vår sons självsäkerhet har blivit mycket bättre och skolgången känns inte lika tung som tidigare.

Aina, förälder

Undervisningen har en dubbelgaranti

Vi vill att ni ska ha möjligheten att prova på vår undervisning utan risk. Ifall ni inte är nöjda efter första lektionen så behöver ni inte betala för den.

Det är även alltid möjligt att byta lärare utan extra kostnad, när som helst under undervisningens lopp

VÅRA LÄRARE

Det viktigaste av allt

Alla våra privatlärare är antingen färdigt utbildade lärare eller väldigt duktiga högskolestuderande. Vi är väldigt noggranna i vår rekryteringsprocess så att vi kan erbjuda privatlärare som passar precis era behov. I vår rekrytering betonar vi pedagogiska och sociala kunskaper – Det räcker inte att läraren har stark ämneskunskap, det som är ännu viktigare är kunskapen att kunna förklara på ett sätt som eleven förstår, samt förmågan att inspirera och motivera. Ifall ni inte är nöjda med undervisningen är det alltid möjligt att byta privatlärare.

KONTAKT

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig senast nästa vardag. Du kan även ringa oss på numret nedan vardagar mellan kl. 8-16. 

SVAR PÅ DINA FRÅGOR

Är det något du undrar över?

Läs de vanligaste frågorna och svaren genom att klicka på länken nedan eller ring oss på 010 338 9750

FAQ