Uplus

Työsopimus - korkeakoulu


Työnantajan nimi

Uplus Oy

Y-tunnus

2560809-8

Työnantajan osoite

Yliopistonkatu 36 a A 3

Puhelin

0415508440 

 

Työsuhteen voimassaoloaika:
Työsuhteen alkamispäivä:
Määräaikainen: 5.6.2020
Määräaikaisuuden peruste: lukuvuoden päätös

Työn kuvaus

Työ on pääasiassa asiakkaan tarpeisiin perustuvaa yksityisopetusta. Työntekijä avustaa asiakasta sovituissa koulutehtävissä ja opettaa asiakkaalle opiskelutekniikkaa ja muita koulunkäyntiä edistäviä taitoja työnantajan ohjeiden ja asiakkaan toiveiden mukaisesti. Opetustyö tapahtuu sovitulla tavalla joko asiakkaan tai työntekijän kotona.

Erikseen sovittaessa työntekijän on mahdollista osallistua yrityksen palveluiden markkinointiin ja kehittämiseen tapauskohtaisesti sovittavien ehtojen mukaisesti.

Palkka
24€/tunti (60min)

Palkanmaksukausi
Palkka maksetaan seuraavan kuukauden __5.__ päivänä


Muut ehdot

1. Työntekijä ei saa työsuhteen aikana tehdä työsopimusta työnantajan asiakkaiden kanssa ilman työnantajan hyväksyntää.

2. Muissa kohdin työsuhteeseen sovelletaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä.

3. Työntekijä sitoutuu lähettämään Uplus Oy:lle voimassa olevan rikosrekisteriotteen jos hän työskentelee alle 18-vuotiaiden oppilaiden kanssa.

Työaika
Tarvittaessa työhön kutsuttava.

Irtisanomisaika

_X_ Työsopimuslain mukainen 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Tiia-Mari Kukka
Signed On: October 29, 2019


Signature Certificate
Document name: Työsopimus - korkeakoulu
lock iconUnique Document ID: 096d418cb49a369f3aefe8e3b2cd557deade6111
Timestamp Audit
March 14, 2018 12:44 EESTTyösopimus - korkeakoulu Uploaded by Joel Wulff - info@uplus.fi IP 88.194.146.142