Uplus

Työsopimus toistaiseksi voimassa oleva


Työnantajan nimi

Uplus Oy

Y-tunnus

2560809-8

Työnantajan osoite

Yliopistonkatu 36 a A 3

Puhelin

0415508440 

 

Työsuhteen voimassaoloaika:
Työsuhteen alkamispäivä: 
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva

Työn kuvaus

Työ on pääasiassa asiakkaan tarpeisiin perustuvaa yksityisopetusta. Työntekijä avustaa asiakasta sovituissa koulutehtävissä ja opettaa asiakkaalle opiskelutekniikkaa ja muita koulunkäyntiä edistäviä taitoja työnantajan ohjeiden ja asiakkaan toiveiden mukaisesti. Opetustyö tapahtuu sovitulla tavalla joko asiakkaan tai työntekijän kotona.

Erikseen sovittaessa työntekijän on mahdollista osallistua yrityksen palveluiden markkinointiin ja kehittämiseen tapauskohtaisesti sovittavien ehtojen mukaisesti.

Palkka
20€/tunti (60min)

Palkanmaksukausi
Palkka maksetaan seuraavan kuukauden __5.__ päivänä


Salassapitovelvollisuus:
Työntekijä käsittelee työtehtäviään suorittaessaan työnantajan, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden liike- ja ammattisalaisuuksia (myöh. ”salassa pidettävä tieto”) ja asiakkaiden sekä oppilaiden henkilötietoja. Tieto on salassa pidettävää tietoa riippumatta siitä, onko se kirjallisessa, sähköisessä tai muussa vastaavassa muodossa. Työntekijä sitoutuu pitämään salassa ja luottamuksellisena nämä salassa pidettävät tiedot ja olemaan sitä luvatta luovuttamatta tai paljastamatta ulkopuolisille sekä työyhteisön sisällä muille kuin niille, jotka tarvitsevat tiedon työtehtävien suorittamiseen.

Muut ehdot

1. Työntekijä ei saa työsuhteen aikana tehdä työsopimusta työnantajan asiakkaiden kanssa ilman työnantajan hyväksyntää.

2. Muissa kohdin työsuhteeseen sovelletaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä.

3. Työntekijä sitoutuu lähettämään Uplus Oy:lle voimassa olevan rikosrekisteriotteen jos hän työskentelee alle 18-vuotiaiden oppilaiden kanssa.

Työaika
Tarvittaessa työhön kutsuttava. 

Irtisanomisaika
Työaikalain mukainen

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Tiia-Mari Kukka
Signed On: October 14, 2021


Signature Certificate
Document name: Työsopimus toistaiseksi voimassa oleva
lock iconUnique Document ID: 605a062b04ada942330f3d0dadf88b5f317eb470
Timestamp Audit
January 6, 2018 16:24 EETTyösopimus toistaiseksi voimassa oleva Uploaded by Tiia-Mari Kukka - info@uplus.fi IP 93.106.179.63