fbpx
010 338 9750 info@uplus.fi

Vanhempi – näin tuet lapsesi etäopetusta

maalis 23, 2020Vanhemmat

Vanhempi – näin tuet lapsesi etäopetusta

Vallitseva tilanne Suomessa asettaa uusia haasteita koulunkäyntiin.

Lähiopetus on vaihtunut etäopetukseksi, oppilaat joutuvat nopeasti opettelemaan uusien työkalujen käyttöä ja ottamaan paljon enemmän vastuuta omasta koulunkäynnistään. Mikä on vanhemman tehtävä? Miten arkea pitäisi suunnitella, jotta koulunkäynti sujuu ja miten varmistetaan, että nuori saa tarvitsemansa tuen, kun opettaja ei ole enää samalla tavalla tavoitettavissa?

Etäopetus asettaa kieltämättä monia haasteita sekä oppilaille että heidän vanhemmilleen. Tässä ohjeessa emme ratkaise kaikkia etäopetuksen haasteita, mutta pyrimme antamaan vinkkejä arjen ja koulunkäynnin helpottamiseksi.

 

1. Rytmitä opetus koulupäivän tapaan

Koulussa rytmi on selkeä. Oppilaalla on eri oppiaineita päivän mittaan hyvin rytmitetyssä aikataulussa. Etäopetuksessa onkin tärkeää, että pyritään jäljentämään koulupäivän rakenne ja rytmittämään päivä koulupäivän tapaan. Oppilas herää aamulla, syö aamupalan ja aloittaa opiskelun samalla tavalla kuin normaalina koulupäivänä. Lyhyitä taukoja on hyvä pitää, kuten koulussakin.

Hyvien tapojen muodostaminen alusta asti on tärkeää. Kun aikataulu ja rytmi ovat selkeät alusta lähtien, oppiminen helpottuu.

 

2. Vältä häiriöntekijöitä

Etäopetuksessa on helposti enemmän häiriöntekijöitä kuin koulussa ja siksi voi olla vaikeampi keskittyä yhtäjaksoisesti pitkään. Vapaa-ajan ja koulunkäynnin eron pitää olla selkeä. Kännykkä on hyvä siirtää sivuun opiskellessa. Varmista, että opiskelutila on rauhallinen, ei ole melua eikä muita häiriöntekijöitä.

 

3. Käytä herätyskelloa

Aseta herätyskello soimaan esimerkiksi 45 minuutin kuluttua. Työskennellään kunnes herätyskello soi ja pidetään tämän jälkeen lyhyt tauko, jonka jälkeen toistetaan sama. Herätyskellon käyttö tuo työrauhaa sekä nuorelle että vanhemmalle.

 

4. Muista tauot ja palkitseminen

Kokeilkaa, millainen opiskelurytmi sopii teille parhaiten. Toisille sopivat vähän pidemmät opiskelutuokiot ja toisille vähän lyhyemmät. Hyvä rytmi voi olla esimerkiksi 45 minuuttia opiskelua, jonka jälkeen oppilaalla on 15 minuutin tauko, tai 20 minuuttia opiskelua, jonka jälkeen oppilas pitää viiden minuutin tauon.

Kun työskentelee etänä, käy helposti niin, että jumittuu näytön eteen koko päiväksi. Käykää yhdessä ulkona taukojen aikana, liikkukaa ja keskustelkaa. Raitis ilma ja vuorovaikutus antaa aivoille aikaa levätä

 

 

>> Lataa täältä ilmainen opas arkeen – näin tuet lapsen koulunkäyntiä

 

 

5. Merkkaa vaikeat tehtävät myöhemmäksi

Jos oppilas juuttuu yhteen tehtävään, kannattaa se laittaa sivuun ja mennä eteenpäin. Käsitelkää tehtävä yhdessä myöhemmin. Oppilas on hyvä totuttaa siihen, ettei kannata jumiutua yhteen tehtävään, vaan viedä työtä eteenpäin.

 

6. Tee yhteistyötä luokkatovereiden kanssa

Oppilaat oppivat paremmin yhdessä. On hyvä, jos oppilas voi sopia luokkatovereidensa kanssa ajankohdasta, jolloin he esimerkiksi laskevat yhdessä matematiikkaa. Oppilaat voivat muodostaa puheyhteyden esimerkiksi Google Hangoutsin tai Microsoft Teamsin kautta, pohtia yhdessä ratkaisuja tehtäviin ja tarvittaessa jopa jakaa omaa näyttöään muiden kanssa.  Tämä on yhteistyötä parhaimmillaan ja samalla oppilas ylläpitää yhteyttä luokkatovereihinsa. Muistakaa kuitenkin taas vapaa-ajan ja koulunkäynnin ero.

 

7. Ruoki onnistumisen tunnetta

Opetuksessa on tärkeä muodostaa tavoitteita ja välitavoitteita. Jos nuori kokee jatkuvasti vastoinkäymisiä, muodostuu helposti epäonnistumisen kehä, joka vaikeuttaa oppimista. Määritelkää välitavoitteita, jotka on riittävän helppo saavuttaa. Kun nuori saavuttaa välitavoitteen, juhlikaa saavutusta. Saavuttaminen saa aikaan edistymisen kokemuksen, mikä kasvattaa itseluottamusta ja motivoi opiskelemaan lisää. Onnistuminen taas ruokkii onnistumisia. Muodostatte siis onnistumisen kehän.

 

8. Vanhempi, olet oppilaan tukijoukko

Vanhemman on hyvä muistaa, että hänen ei odoteta ottavat opettajan roolia. Ole sen sijaan hyvä esimerkki, jos itsekin työskentelet kotona ja anna nuorelle riittävä opiskelurauha. Vanhempana on tärkeää, että olet kiinnostunut nuoren koulunkäynnistä, että kehut ja rohkaiset häntä ja olet tavoitettavissa, jos hän tarvitsee apua aikataulutuksen tai läksyjen kanssa.

Ole myös ymmärtäväinen. Tämä on nuorelle uusi tilanne ja on paljon uusia asioita, joita hänen pitää oppia ja omaksua. Yhdessä tästäkin selvitään. 

Lataa opas lapsen koulunkäynnin tukemiseen

Yksityisopettajamme auttavat kaiken ikäisiä oppilaita, kaikissa oppiaineissa, myös etänä. Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää siitä, miten voisimme auttaa. 

Samankaltaiset tekstit

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Milloin tukiopetusta tarvitaan ja mistä sitä saa?

Koululainen voi tietyin ehdoin saada maksutonta lyhytaikaista tukiopetusta omasta koulustaan ja pedagogisen arvion pohjalta myös pidempiaikaisempaa tukea tai erityisopetusta. Yksityistä tukiopetusta taas voi hankkia kuka tahansa ja millaisessa tilanteessa tahansa....